test

גודל
30x20
גודל
יתרון
מתאים לחבילות במגוון רחב של גדלים
יתרון
גישה לשליח
אין צורך במתן גישה לשליח
גישה לשליח
שליטה מרחוק
אפשרות גישה נוחה לתיבה מהנייד
שליטה מרחוק
מחיר
1,600 ש"ח
מחיר
גודל
30x20
גודל
יתרון
מותאם לחללים קטנים
יתרון
גישה לשליח
מתן גישה לשליח מהאפליקציה
גישה לשליח
שליטה מרחוק
אפשרות גישה נוחה לתיבה מהנייד
שליטה מרחוק
מחיר
ש"ח 1,600
מחיר
דילוג לתוכן